ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργανώνει την Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων από Ιατρική Κινητή Μονάδα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 από τις 11.00 π.μ.

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 από τις 10.30 π.μ.

Αριδαία, αύλειος…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργανώνει την Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων από Ιατρική Κινητή Μονάδα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 από τις 11.00 π.μ.

Τρίτη 07 Ιουνίου 2022 από τις 10.30 π.μ.

Κιλκίς, έναντι…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργανώνει την Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων από Ιατρική Κινητή Μονάδα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 από τις 11.00 π.μ.

Τρίτη 24 Μαΐου 2022 από τις 10.30 π.μ.

Αμύνταιο, στο…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργανώνει την Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων από Ιατρική Κινητή Μονάδα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 από τις 11.00 π.μ.

Τρίτη 31 Μαΐου 2022 από τις 10.30 π.μ.